Informacje dla autorów

 

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studia Włocławskie”, ul. Karnkowskiego 3; 87-800 Włocławek,

email:  x.lechkrol@wp.pl

 

Wymagania tekstowe

Przesłany do redakcji tekst powinien spełniać następujące kryteria:

 • Tekst zapisany w jednym z następujących formatów: RTF lub Micrososft Word 97/2000/XP (.doc)
 • Objętość teksu nie przekracza 40.000 znaków formatu A4.
 • Wymagania co do czcionki i akapitu: czcionka Times New Roman o wielkości 12; odstęp 1,5 wiersza bez wcięć i przenoszenia wyrazów; akapity zaznaczone enterem; brak wyróżnień w tekście; wszystkie marginesy w wielkości 2 cm.
 • Przypisy i odnośniki bibliograficzne według wzoru przyjętego przez Redakcję „Studiów Włocławskich”.
 • Poprawność językowa tekstu.
 • Tekst zawiera następujące załączniki w języku polskim i angielskim: streszczenie (w języku polskim: ok. 800 znaków ze spacjami; w języku angielskim: ok. 1500 znaków ze spacjami), tytuł oraz alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe (nie więcej niż 10).
 • Nota bibliograficzna o autorze zawierająca następujące elementy: imię i nazwisko, rok urodzenia, tytuł naukowy, stanowisko i miejsce pracy, adres do korespondencji, e-mail..

Sposób cytowania

Odwołania do literatury winny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować cały zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony.

Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • Książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak: „w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót: „red.”, inicjał i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy.
 • Materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu.
 • W zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, tejże, dz.cyt., …dz. cyt.,

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu cytowania prosimy o kontakt z redakcją telefonicznie według w/w numerów.

 

Kryteria recenzowania artykułów naukowych

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:

 • Zgodność tytułu z treścią.
 • Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
 • Merytoryczna wartość pracy.
 • Właściwe ujęcie struktury pracy.
 • Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
 • Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
 • Poprawność cytowania literatury.
 • Zdatność artykułu do druku.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach