Studia Włocławskie – tom 20 (2018)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.20 (2018)

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENS

 • Wstęp – ks. Lech Król
  Introduction
 • KS. KAZIMIERZ PANUŚ
  Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni…
  The Polish Theological Society over the years, over the days…
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce
  The Saint John Kanty Association of Theological Schools in Poland)
 • KS. KAZIMIERZ RULKA
  Towarzystwo Teologiczne we Włocławku (1928–1939) i nieformalna kontynuacja jego działalności w okresie powojennym (1963–1973)
  The Theological Society in Włocławek (1928–1939) and the informal continuation of its activity in the post-war era (1963–1973)
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Klub naukowodyskusyjny „Krąg” na drodze odradzającego się Towarzystwa Teologicznego we Włocławku
  Scientific and discussion club „Krąg” on the way of rebirth 
  of the Theological Society in Włocławek
 • KS. LECH KRÓL
  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984–2017
  The Theological Academic Society of the Major Seminary in Włocławek
  over the years 1984–2017
 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Tematyka spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984–2017
  The subject of meetings of the Theological Academic Society of the Major Seminary in Włocławek over the years 1984–2017
 • KS. WOJCIECH HANC
  Ekumenizm i ekumeniczny wymiar prawd teologicznych w „Studiach Włocławskich” (1998–2017)
  The ecumenism and ecumenical dimension of the theological truths 
  in „Włocławek studies” (1998–2017)
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Problematyka teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej w „Studiach Włocławskich”
  The issues of moral theology and Christian spirituality in „Włocławek studies”
 • KS. HENRYK WITCZAK
  Tematyka włocławska w „Studiach Włocławskich” w latach 1998–2017
  The subject of Włocławek in „Włocławek studies” over the years 1998–2017
 • KS. STANISŁAW JANKOWSKI SDB
  Portrety kobiet z genealogii Jezusa
  Portraits of the women of Jesus genealogy
 • KS. ANDRZEJ TOMALAK
  Relacje między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim – zarys sytuacji po upadku „żelaznej kurtyny”
  Relationships between the Holy See and Moscow Patriarchy 
  – the situation outline after the collapse of the Iron Curtain
 • KS. MICHAŁ SADOWSKI
  Deklaracja Nostra aetate w świetle nauki Koranu. Podobieństwa i różnice doktrynalne
  Declaration Nostra aetate and the Teaching of the Qur’ān. 
  Similarities and doctrinal differences
 • KS. JERZY SZYMIK
  Szukać z wiarą, przyjąć z odwagą. Prawda jako kamień węgielny chrześcijaństwa
  To search with faith, to accept with courage. The truth as a cornerstone christianity
 • KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC
  Miłosierni jak Ojciec – „Miłosierni czynem”
  Merciful as the Father – „the Merciful with the acts”
 • KS. ARTUR NIEMIRA
  Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka do młodzieży z okazji XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016
  The mercy in the Pope Francis’s teachings towards the youth 
  on the occasion of 31st World Youth Day 2016 in Cracow
 • KS. MATEUSZ POTOCZNY
  Objawienia prywatne – ich rola w życiu Kościoła i proces teologicznej weryfikacji
  Private revelations – their role in the Church’s life and the process of verification
 • KS. ARKADIUSZ KRUK
  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz. „Wskazania dla nowicjuszek”
  Therese of Lisieux as a souls leader. „Recommendations for novices”
 • KS. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele
  Communication in the new culture and in the Church
 • BP HENRYK WEJMAN
  Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana
  The evangelistic dimension of the priestly ministry
 • KS. HENRYK SŁAWIŃSKI
  Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane
  Proclaiming Christ through the written word
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK
  Rodzina dysfunkcjonalna i jej wpływ na rozwój zaburzeń zachowania osoby w kształtowaniu dojrzałości osobowościowej do małżeństwa
  The dysfunctional family and its impact on the person’s development of behaviourdisorders in the process of forming the maturity of personality for marriage
 • ZBIGNIEW SUCHECKI OFMConv
  Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
  Acts of Criminal Law in reference to crimes against the sixth commandment 
  of the Decalogue, passed after the promulgation of Code of Canon Law in 1983
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po II wojnie światowej
  The Church participation in the unification of Europe after the second war
 • ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI
  (Archi)diecezja wrocławska w rozwoju historycznym
  (Archi)diocese of Wrocław against the historic development
 • KS. TOMASZ KACZMAREK
  Wileński męczennik – bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904–1941)
  The Wilno Martyr – Blessed Rev. Henryk Hlebowicz (1904–1941)
 • KS. JERZY BAGROWICZ
  Ks. Franciszek Blachnicki – w służbie pedagogii
  Fr. Franciszek Blachnicki – in the service of the religious pedagogy
 • KS. PIOTR KULBACKI
  Misja Kościoła w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie
  The mission of the Church in the interpretation of Rev. Franciszek Blachnicki 
  – the founder of the Light-Life Movement
 • PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI
  Lider a zarządzanie według Tomasza z Akwinu
  The leader and the management of Thomas Aquinas

VLADISLAVIENSIA

 • KS. WITOLD KUJAWSKI
  Zmiany przynależności parafii pomiędzy diecezjami płocką i włocławską w ciągu dziejów
  The parishes origin changes between the dioceses of Płock and Włocławek in the course of history
 • KRZYSZTOF KACZMAREK
  Święcenia duchowieństwa przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w 1550 r.
  The priestly ordinations by the bishop Andrzej Zebrzydowski in 1550
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Sprawy małżeńskie prowadzone przez Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej w latach 1992–2017
  T
  he matrimonial matters handling by the Ecclesiastical Court of the Włocławek Diocese over the years 1992–2017
 • BARBARA GRELA
  Przyczynek do badań nad działalnością fundacyjną biskupa Wawrzyńca Gembickiego
  The contribution to researches over the founding activity 
  of the bishop Wawrzyniec Gembicki
 • KS. ANTONI PONIŃSKI
  Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej doświadczeni komunizmem sowieckim
  The priests working in the Włocławek diocese afflicted by the soviet communism

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

REPORTS AND REVIEWS

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2017 – ks. Janusz Borucki
  The report of activities of The Theological Association of Science of Seminary in Włocławek in 2017
 • Janusz Stefaniak, Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944–1956, Lublin 2017 – ks. Antoni Poniński
 • Joachim Nowak, Das Todesverständnis in der Eschatologie von Ladislaus Boros, Karl Rahner und Gisbert Greshake. Eine dogmatisch-anthropologische Studie, Herne 2016 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Marian Gołębiewski, Dziennik pisany sercem (I) Silva rerum, Wrocław 2017 – K.R.

 • Wykaz skrótów
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach