Studia Włocławskie tom 19 (2017)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.19 (2017)

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENS

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa
  A brief by Włocławek Bishop, Wiesław Alojzy Mering
 • Życiorys ks. dr. hab. Lecha Króla – opracował ks. Henryk Witczak
  The biography of Rev. Lech Król, Dr. – envolved by Rev. Henryk Witczak
 • Bibliografa podmiotowa ks. dr. hab. Lecha Króla – zestawił ks. Kazimierz Rulka
  Subjective bibliography of Rev. Lech Król, Dr. – arranged by Rev. Kazimierz Rulka
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Zainteresowania badawczo-naukowe ks. dr. hab. Lecha Króla
  Research interests of Rev. Lech Król, Dr
 • KS. WOJCIECH HANC
  W drodze ku wspólnej wizji Kościoła 
  The Church Towards a Common Vision
 • KS. ANDRZEJ TOMALAK
  „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). Realizacja Pawłowego wezwania w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym w Polsce 
  One Lord, one faith, one baptism (Eph 4:5). The realisation of St. Paul’s calling in the Catholic-Orthodox ecumenical dialogue in Poland
 • KS. JERZY BAGROWICZ
  „Nie wycofujemy się!”, czyli o możliwości dialogu z islamem 
  „We do not retreat” – on the possibility of dialogue with Islam?
 • KS. KRZYSZTOF KONECKI
  Mistagogiczny wymiar Liturgii godzin
  Mystagogue nature of Liturgy of hours
 • KS. STANISŁAW JANKOWSKI
  Chrzest – historia, praktyka, znaczenie 
  Baptism – history, practice, meaning
 • KS. MICHAŁ SADOWSKI
  Koraniczne wyrażenie ibġa Allāh w świetle arabskich tekstów chrześcijańskich 
  The Qur’ānic Expression ṣibġa Allāh in the Light of the Arab Christian Texts
 • KS. JERZY PAŁUCKI
  Teologia chrztu w nauczaniu św. Paulina z Noli
  The theology of baptism consisted in St. Paulinus of Nola
 • KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI
  Śmierć jako dopełnienie nowych narodzin zapoczątkowanych w sakramencie chrztu w świetle wybranych tekstów euchologijnych mszy za zmarłych
  Death as the Completion of the New Birth Initiated by the Sacrament of Baptism in Light of Selected Euchological Texts in the Mass of the Dead
 • KS. JAN POMIN
  Duchowo-kulturowy wymiar jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski
  The spiritual and cultural dimension of the jubilee of the 1050th anniversary of the baptism of Poland
 • KS. PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr
  Elementy christianitas jako kulturowy efekt chrztu Polski
  Christianitas elements as a cultural effect of the baptism of Poland
 • BP JACEK KICIŃSKI CMF
  Ewangelia, proroctwo i nadzieja w życiu i posłudze osoby konsekrowanej – podsumowanie 
  Roku Życia KonsekrowanegoGospel, prophecy and hope in a life and service of the consecrated person – resumption of the Year of Consecrated Life
 • KS. ARKADIUSZ KRUK
  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz – „mistrzyni nowicjatu”
  St. Therese of the Child Jesus as the head of souls. “Novice Mistress”
 • KS. LECH KRÓL
  Bp Michał Kozal wzorem życia duchowego. W 100. rocznicę święceń kapłańskich Błogosławionego
  Bp Michał Kozal as a role model in a cleric life. In the 100th anniversary of the Blessed ordination
 • KS. ZBIGNIEW ZAREMBSKI
  Umacnianie podmiotowości rodziny w świetle adhortacji Amoris laetitia
  Strengthening the subjectivity of the family in the light of the Exhortation Amoris laetitia
 • KS. KRZYSZTOF MUDLAFF
  Szkolnictwo katolickie w świetle dokumentu z Aparecidy 
  Catholic education in the light of the Aparecida Document
 • KS. JANUSZ DREWNIAK
  Muzyka w salezjańskim systemie wychowania młodzieży 
  Music as attribute of Salesian system of education of the young
 • KS. KAZIMIERZ PANUŚ
  Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożności i kaznodziejstwie chrześcijańskim 
  The contemplation of Christ’s wounds in a devotion and Christian preaching
 • KS. HENRYK SŁAWIŃSKI
  O możliwości i konieczności mówienia o Niewyrażalnym 
  On the possibilities and necessity of talking about the Inexpressible
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Implikacje prawno-duszpasterskie adhortacji apostolskiej Amoris laetitia 
  Implications of legal and pastoral apostolic Exhortation Amoris laetitia
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK
  Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa – symulacja częściowa 
  Willful exclusion of marital permanence – a partial simulation
 • ZBIGNIEW SUCHECKI OFMConv
  Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
  Acts of Criminal Law in reference to crimes against the sixth commandment of the Decalogue, passed after the promulgation of Code of Canon Law in 1983
 • KS. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża 
  Human and God’s fairness
 • BP HENRYK WEJMAN
  Społeczny wymiar miłosierdzia 
  Social nature of mercy
 • KS. JANUSZ SZULIST
  Zjawisko terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka 
  Pope Francis on the phenomenon of terrorism
 • KS. TOMASZ KACZMAREK
  Systemy totalitarne dwudziestego stulecia jako prześladowca Kościoła 
  The totalitarian systems of the 20th century as persecutors of the Church
 • KS. ANTONI PONIŃSKI
  Mniej znany obraz roku milenijnego 
  Less-known picture of the Millennium year
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna w Polsce 
  Carmelites of the Ancient Observance and their evangelizing activity in Poland
 • KS. RAFAŁ SZPRYNC
  Natura logiki w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego 
  Nature of logic in terms of J.M. Bocheński
 • KS. RAFAŁ BORECKI
  Fenomen powieści Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera 
  Phenomenon of Roman Brandstaetter’s novel Jezus z Nazarethu

Vladislaviensia

 • KS. HENRYK WITCZAK
  Chrystianizacja Polski i początki chrześcijaństwa we Włocławku 
  Chrystianisation of Poland and the beginnings of Christianity in Włocławek
 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Sakrament chrztu w uchwałach synodów diecezji włocławskiej 
  The Sacrament of Baptism in the resolutions of synods diocese of Włocławek
 • KS. WITOLD KUJAWSKI
  Z dziejów parafii dekanatu kłodawskiego 
  Of the history of Kłodawa deanery
 • KS. WOJCIECH FRĄTCZAK
  Parafia Siedlątków w świetle wizytacji z 1779 roku 
  The parish of Siedlątków in the light of the inspection of 1779
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Stosunek do Kościoła młodzieży Kujaw wschodnich 
  The attitude of young people of eastern Kujawy region towards the Church
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Włocławski okres działalności naukowo-organizacyjnej ks. rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego 
  Włocławek period of scientific and organizational activity of Rev. Rector Idzi Benedykt Radziszewski
 • KS. KAZIMIERZ RULKA
  Wkład ks. Zygmunta Tyburskiego w opracowanie inkunabułów w bibliotece seminaryjnej we Włocławku 
  The Rev. Zygmunt Tyburski’s contribution to establishing incunabula in Seminary library in Włocławek

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

REPORTS AND REVIEWS

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2016
  ks. Janusz Borucki, ks. Henryk Witczak
  The report of activities of The Theological Association of Science of Seminary in Włocławek in 2016
 • Kazimierz Skoczylas, Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Włocławek 2016 – ks. Wojciech Cichosz
 • Jadwiga Świgoniak, Święty Bogumił patron ziemi kolskiej i parafii w Kole,
  wyd. 3, Kraków 2016 – Waldemar Rozynkowski

 • Wykaz skrótów
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach