Studia Włocławskie tom 18 (2016)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.18 (2016)

 SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENS

 • Od redakcji
  From the editor
 • KS. WOJCIECH HANC
  Chrystologiczno-eklezjalno-mariologiczne znamię „Boga, bogatego w miłosierdzie”
  Christological-ecclesial-mariological imprint of „God, rich in mercy”
 • ADAM JÓZEF SOBCZYK MSF
  Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka
  Mercy in the teaching of Pope Francis
 • KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC
  Bulla Misericordiae vultus – nieoceniony darpapieża Franciszka
  The papal bull Misericordiae vultus – the invaluable gift from Pope Francis
 • KS. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Miłosierdzie i sprawiedliwość w porządku religijnym
  Mercy and justice in religious order
 • KS. JAROSŁAW LISICA
  Rola miłosierdzia w wychowaniu moralnym
  The role of mercy in the moral education
 • KS. STANISŁAW SUWIŃSKI
  Czynna miłość u „ojca ubogich” – św. Zygmunt Gorazdowski (1845–1920)
  „The father’s of the poor” active love – Saint Zygmunt Gorazdowski (1845–1920)
 • KS. JERZY MISIUREK
  Tajemnica Bożego miłosierdzia w świetle wypowiedzi sługi Bożego Jacka Woronieckiego
  The Mystery of God’s Mercy in the light of the statement of Venerable Jacek Woroniecki
 • AGNIESZKA (HENRYKA) JABŁONOWSKA ZSNM
  Miłosierdzie Ojca. Na podstawie przypowieści o „synu marnotrawnym”
  The Mercy of God Father. This is on ground of the parable on the „prodigal son”
 • KS. LECH KRÓL
  Elementy treściowe doświadczeń mistycznych św. Mechtyldy von Hackeborn
  Elements on the basis of content of St. Mechtylda von Hackeborn’s mystic experiences
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Odczytywanie powołania do życia pustelniczego na przykładzie Carlo Carretto
  Discerning a vocation to live a hermitic life using the example of Carlo Carretto
 • KS. ZBIGNIEW ZAREMBSKI
  Rodzina – najcenniejsze dobro ludzkości i Kościoła. Refleksja teologicznopastoralna na podstawie współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
  Family – the most precious good of humanity and of the Church. Theological and pastoral reflection based on modern teaching of the Catholic Church
 • KS. KAZIMIERZ PANUŚ
  Słowo, jego tajemnica i sztuka przekazu
  A word, its mystery and art of preaching
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Katecheza seniorów
  Religious education of seniors
 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Znaczenie prawa własnego w życiu zakonnym w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II
  The importance of proper law of religious life in the light of the documents of the Church after the Second Vatican Council
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Główne założenia reformy kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka
  Main assumptionis of the reform of marriage nullity canon proceedings introduced by Pope Francis
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK
  Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego i z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich
  The judicial proceedings of the nullity of marriage because of the serious lack of the assessing insight and the inability of taking and fulfilling the essential conjugal duties
 • KS. MATEUSZ POTOCZNY
  Bóg chrześcijan i Bóg muzułmanów. Czy jest to ten sam Bóg? Refleksje przy okazji spotkania kultur
  God of Christians and God of Muslims. Is this one and the same God?
 • KS. LEONARD FIC
  Apologetyczne modele recepcji buddyzmu na Zachodzie w XX wieku
  Apologetic models of reception of Buddhism in the West in the twentieth century
 • KS. JANUSZ DREWNIAK
  Motyw cierpienia Chrystusa w Pasji według św. Mateusza Johanna Sebastiana Bacha
  The suffering of Christ in the St. Matthew Passion written by Johann Sebastian Bach
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Właściwa antropologia jako fundament ekologii integralnej
  Appropriate anthropology as a foundation of integral ecology
 • KS. RAFAŁ SZPRYNC
  Naczelne funkcje logiki względem filozofii w rozumieniu Józefa Marii Bocheńskiego
  Chief functions of logic toward philosophy in the view of Joseph Maria Bocheński
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Z historii zakonu karmelitów dawnej obserwancji, czyli trzewiczkowych (carmelitae calceati)
  From the history of the Order of Carmelites of the Ancient Observance, or Calced Carmelites (carmelitae calceati)
 • O. PIOTR LISZKA OFM
  Historiozofia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  Philosophy of the history of the United States of America

VLADISLAVIENSIA

 • KS. WOJCIECH FRĄTCZAK
  Pożyteczny panegiryk. Ujawnione na nowo źródło do dziejów diecezji włocławskiej
  The useful panegyric. Re-disclosed source for the history of the Roman Catholic Diocese of Włocławek
 • KS. HENRYK WITCZAK
  Z dziejów fundacji Jana Rętwińskiego w Trutowie
  The history of Jan Rętwiński’s fundation in Trutów
 • KS. STEFAN SZCZEBLEWSKI
  Klasztor bernardynek kaliskich na podstawie tzw. kaliskiego kopiarza
  The convent of Bernardine Sisters of Kalisz on the basis of so-called cartulary of Kalisz
 • KS. JÓZEF SZYMAŃSKI
  Parafia w Mąkoszynie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt wizytacyjnych
  The parish in Mąkoszyn at the turn of 19th and 20th century in the light of visitation records
 • KS. ZBIGNIEW GMURCZYK
  Miłosierdzie Boże w korespondencji bp. Antoniego Pawłowskiego z ks. Michałem Sopoćko. Teksty z komentarzem
  God’s Mercy in a letters exchange of Antoni Pawłowski, the bishop and Michał Sopoćko, the priest. Texts with comments

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

REPORTS AND REVIEWS

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2015/2016 – ks. Janusz Borucki
  The report of the activity of Theological Science Society of the Seminary in Włocławek in 2015/2016
 • Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska, Lublin 2012 – Tomasz Wróbel
 • Studia Soborowe, t. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, cz. 2, red. M. Białkowski, Toruń 2015 – ks. Krzysztof Kiełpiński
 • Katecheta i katechizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015 – ks. Wojciech Cichosz

 • Wykaz skrótów
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach