„Studia Włocławskie” wydaje Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Czasopismo jest rocznikiem naukowym prezentującym tematykę z zakresu teologii, historii, prawa kanonicznego i filozofii oraz Vladislaviensia, sprawozdania i recenzje. Podejmuje badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych. Zestaw artykułów koncentrujących się wokół wymienionych działów jak napisał, do 1. tomu czasopisma, Biskup prof. Bronisław Dembowski świadczy o potrzebie tej publikacji.

Periodyk powstał w 1997 roku z inicjatywy Zarządu TTN, szczególnie jego prezesa ks. prof. dr hab. Ireneusza Werbińskiego. Podjęto ją w 70. Rocznicę powstania Towarzystwa zasłużonego dla pogłębiania formacji intelektualnej teologów włocławskich, jak i dla mieszkańców starego grodu biskupiego nad Wisłą. Swój liczący wkład zapisał w nim między innymi ks. prof. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, a w okresie powojennym ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik, znany nestor polskich teologów moralistów i członek papieskiej Komisji Teologicznej, za papieża Pawła VI.

„Studia Włocławskie” ukazują się (od 1998) regularnie każdego roku. Do chwili obecnej ukazało się 16. tomów. W Studiach zamieszczają swoje artykuły wybitni autorzy  z różnych środowisk uniwersyteckich w Polsce i nie tylko.

Informujemy, że czasopismo Studia Włocławskie  jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest pierwotna.

Periodyk naukowy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism punktowanych, część B, poz. 1838, z 23 grudnia 2015 roku) – 6 punktów.

Czasopismo  jest indeksowane w bazie Index Copernicus International.


„Włocławek Studies” is published by Theological Society of Arts and Science at the Seminary in Włocławek. This annual magazine presents not only topics on theology, history, Canon law and philosophy but also Vladislaviensia, reports and reviews. It also undertakes researches on theological branches in the context of humanities. The set of articles focusing on the mentioned areas, as the Bishop prof. Bronisław Dembowski in the first volume of the magazine wrote, indicates the need of that publication.

The journal was set in 1997 on the initiative of the Theological Society of Arts and Science’s management, especially its chairman, Rev. prof. Ireneusz Werbiński. The decision was taken in the 70th anniversary of the inception of the Society that is of outstanding merit for the improving intellectual formation of Vloclavian theologians and also for the inhabitants of that old episcopal borough over the Vistula River. There were plenty of valuable people whose articles appeared in the journal, such as: Rev. prof. Stefan Wyszyński, who later became the Primate of the Millennium; Rev. prof. Stanisław Olejnik (in the post-war period), a well-known doyen of Polish moralist theologians and the member of papal Theological Commission, during the reign of Paul VI.

„Włocławek Studies” has been carried out (since 1998) regularly every year. Until now 16 volumes have been published. In the journal there are presented articles written by notable authors form various parts of academic world in Poland and not only there.


Misja czasopisma Studia Włocławskie

Statut Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy WSD we Włocławku określa cel swojego działania jako pogłębianie i rozwój wiedzy w zakresie teologii i nauk z nią związanych. Środkiem do realizacji tego celu mają być m.in. publikacje naukowe i popularnonaukowe. Misją pisma jest więc, ukazywanie refleksji naukowo-badawczej zachodzącej w poszczególnych dziedzinach współczesnej myśli teologicznej. Skoro jednak Kościół żyje w konkretnej rzeczywistości, dlatego też pismo nie stroni od zagadnień związanych z obecnymi wyzwaniami pastoralnymi, wynikającymi z zagadnień stawianych przez współczesną kulturę, problemy społeczne i polityczne.

Wskazany powyżej zakres podejmowanych zagadnień powoduje, że do współpracy zaproszono reprezentantów różnych środowisk naukowych z Polski, jak i z zagranicy. Umieszczane więc, w Studiach włocławskich prace, są wkładem środowiska włocławskiego i środowisk z nim zaprzyjaźnionych w pogłębianie myśli zarówno teologicznej, jak i nauk pokrewnych wykorzystywanych przez człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach